สำหรับใครหลายคนอาจเข้าใจว่า นักวิ่งมาราธอน ที่วิ่งมานานแล้วผ่านมาก็หลายสนาม น่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนกำลังจะเข้าใจผิด

 

 

จากสถิติพบว่า นักวิ่งมาราธอนมีอัตราการเสียชีวิต จากโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ทั้งในขณะแข่งขันหรือหณะซ้อมก็ตาม คิดเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ราย และโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดกับนักวิ่งชาย ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี

 

 

ยังมีอีกงานวิจัยหนึ่ง ( med sci sport & exercise, 2010) ทำการศึกษาลักษณะของผู้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันในนักวิ่งมาราธอน ทั้งหมด 36 ราย พบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ที่เกิดภาวะนี้ คือ 43.8 ปี ประสบการณ์ในสนามวิ่งเฉลี่ยที่ 6.8 ปี และข้อมูลที่น่าตกใจคือ คนเหล่านั้นบางรายสามารถวิ่ง full marathon ได้ Sub 4 อีกด้วย

 

 

 

จากข้อสรุปในหลายงานวิจัยเกียวกับภาวะ Heart Attack ใน นักวิ่งมาราธอน ดังนี้

-ไม่สามารถทำการสรุปได้ว่า นักวิ่งมาราธอนที่ผ่านสนามมานักต่อนัก จะปราศจากความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายเฉียบพลัน

-โรคหัวใจวายเฉียบพลัน มีหลายปัจจัยส่งเสริม นอกเหนือไปจากการวิ่งได้ระยะยาวๆ ยังมีในเรื่องของอาหาร การพักผ่อน ความเครียด และบางรายมีเส้นเลือด หรือหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดแต่ไม่มีอาการแสดงมาก่อน

-พบว่าขณะวิ่ง full marathon ร่างกายมีการผลิตสารพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ สูงมากกว่านักวิ่ง half หรือ mini หลายเท่า (troponin-T and troponin-I)

 

ด้วยความนิยมของการวิ่งมาราธอนที่มากขึ้น ทำให้อุบัติการณ์เกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันพบได้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน จากข้อมูลเหล่านี้ จึงอยากฝากทุกท่านให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเพศชายวัย 40 ปีขึ้นไป