อุปกรณ์บังคับ PHU TOEI TRAIL 4th

 

อุปกรณ์บังคับ

 

 

หมายเหตุ

อุปกรณ์บังคับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องถือเป็นสัมภาระสำคัญและพกพา – ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะผู้จัดมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดอุปกรณ์บังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจและเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีข้อแม้ และถือเป็นสิ้นสุด

 

Phu Toei Trail 4th ระยะ 65 km 

อุปกรณ์บังคับ

 

 1. หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง ( BIB )   

 2. นกหวีด

 3. เป้บรรจุน้ำ ที่มีปริมาณความจุ 1.5 ลิตร ขึ้นไป พกติดตัวตลอดการแข่งขัน

 4. ไฟฉายส่องสว่าง ( HEADLAMP ) พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด

 5. โทรศัพท์มือถือ

 6. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ( FIRST AID KIT ) 

 7. อาหารสำรอง

 8. ยาดม

 

 

Phu Toei Trail 4th ระยะ 30 km

 

 1. หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง ( BIB )  

 2. นกหวีด

 3. เป้บรรจุน้ำ ที่มีปริมาณความจุ 1.5 ลิตร ขึ้นไป พกติดตัวตลอดการแข่งขัน

 4. ไฟฉายส่องสว่าง พร้อมแบตเตอรี่สำรองอย่างน้อย 1 ชุด

 5. โทรศัพท์มือถือ

 6. ยาดม

 

 

Phu Toei Trail 4th ระยะ 14 km

 

 1. หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง ( BIB )  

 2. ภาชนะบรรจุน้ำ ติดตัวตลอดการแข่งขัน (เช่น แก้วน้ำหรือขวดน้ำแบบพกพา)

 3. โทรศัพท์มือถือ

 

***หมายเหตุ  เนิ่องจากพื้นที่จัดงาน เป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติ ( อุทยานแห่งชาติพุเตย ) 

                     ** ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ งดการใช้แก้วน้ำหรือภาชนะพลาสติก ในสนามระหว่างการแข่งขันทุกจุด เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากและเป็นกิจกรรมงานวิ่งที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือนักวิ่งทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสนามอย่างเคร่งครัด

                     ** นักวิ่งทุกท่านต้องเตรียมภาชนะรับน้ำ ตามข้อบังคับของแต่ละระยะการแข่งขันมาเอง เพื่อรับบริการน้ำดื่มหรือเกลือแร่ ณ จุดบริการน้ำดื่ม ( งดวางแก้วน้ำพลาสติก ทุกกรณี )

 

 

  อุปกรณ์แนะนำ 

 • ครีมกันแดด

 • สเปรย์ฉีดกันยุง

 • หมวกและเสื้อกันลม

 • เงินสด