รายการวิ่ง

25 พ.ย-15 ม.ค

2020

เลย

75, 24, 14 KM

ภูสวนทรายเทรล 2021

 


 

กำหนดการ


ภูสวนทราย 2021
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
รับเสื้อและเบอร์วิ่งตั้งแต่เวลา 11:00 น ถึง 18.00 น
-กรุณานำเอกสารยืนยันการชำระเงินและบัตรประชาชนในการมารับเบอร์วิ่ง
-หากให้ผู้อื่นรับแทนนำสำเนาบัตรประชาชนโดยเซ็นยินยอมให้ผู้อื่นรับแทน
*ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์งดการแจกเสื้อในวันวิ่งทุกกรณี

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์
2.00 น.- นักวิ่งรายงานตัวฝากของ
2.45 น. - เช็คอินนักวิ่งเช็คอุปกรณ์ระยะ 75 กิโลเมตร
3.00 น. - ปล่อยตัวระยะ 75 กิโลเมตร
3.30 น. - พิธีเปิด
3.45 น. - เช็คอินนักวิ่งเช็คอุปกรณ์ระยะ 24 กิโลเมตร
4.00 น. - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 24 กิโลเมตร
4.45 น. - เช็คอินนักวิ่งเช็คอุปกรณ์ระยะ 14 กิโลเมตร
5.00 น.  - ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 14 กิโลเมตร
11.00 น. เป็นต้นไป - เริ่มประกาศผลและรับรางวัล

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
*กรุณานำบัตรประชาชนมาเพื่อรับรางวัล

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนจัดหากมีการระบาดของเชื้อ Covid-19 ตามประกาศของศบค.


โหลดไฟล์.GPX

75KM: Click Here

24KM: Click Here

14KM: Click Here


 

ราคา
Early Bird - 2 Trekking 25 พ.ย 20 - 05 ธ.ค 20
75 KM 3,400 THB
Early Bird - 1 Trekking 25 พ.ย 20 - 05 ธ.ค 20
24 KM 2,400 THB
Early Bird - 1 Trekking 25 พ.ย 20 - 05 ธ.ค 20
14 KM 1,400 THB
Regular - No Trekking 06 ธ.ค 20 - 15 ม.ค 21
75 KM 3,400 THB
Regular - No Trekking 06 ธ.ค 20 - 15 ม.ค 21
24 KM 2,400 THB
Regular - No Trekking 06 ธ.ค 20 - 15 ม.ค 21
14 KM 1,400 THB

Featured